Çevremizde gördüğümüz insan elinin emeği olmayan her unsur doğal ortamın bir parçasıdır.Bu doğal ortamın her unsuruda kendine yüklenmiş bir görevlendirilme ile insanlar ve tüm çanlılar için var olan bu dünyı daha güzel daha yaşanılır hale getirme gayesindedirİnsanlar var oldukları günden beri doğal ortamın içerisinde yer almıştır ve birbirlerini işte bu varoluştan itibarende etkilemektedirler.zaman içerisinde hükmeden taraf doğadan insana doğru kaymış khükmetme yetisine sahip olan insan doğadaki bir çok unsuru kontrol eder hale gelmiştir.
Sıcaklık,hava,kar,Rüzgar,Nem,yağmur,kayaçlar,bitkiler,hayvanlar,toprak,akarsu,dağ,deniz ,göl gibi daha birçok şeyi doğal unsurlar veya olaylar arasında sayabiliriz

Bakıldığında doğayla karşılıklı gerçekleşen etkileşimler insanların giyim kuşam gelenek görenek,dil,karekter fiziksel görünüm ,ekonomik faaliyetler gibi daha bir çok özelliklerinin gelişmesinde ve farklılaşmasında önemli bir rol oynamıştır.

Teknolojinin ilerlemesi insanların doğaya hükümdarlığınıda aşama aşama sağlamıştır.Bu gün insanoğlu onu bir çok yönden kontrol ederken hükmedemediği , hala karşısında çaresiz kaldığı, doğanın galip çıktığı durumlarda yaşanmaktadır.

1.Hava Küre (Atmosfer)
Yeryüzünü çepeçevre saran gaz tabakasıdır. Rüzgâr, yağış, sıcaklık gibi iklim olayları atmosfer içinde meydana gelir. Atmosfer olaylarını coğrafyanın alt dallarından klimatoloji bilimi inceler.

2.Taş Küre (Litosfer)
Dünyanın yüzeyini saran katı kabuk tabakasına taşküre denir. Dağ, ova, vadi, Plato, gibi yerşekilleri taşküreyi oluşturan başlıca unsurlardır. Taşküre üzerindeki yerşekillerinin oluşum özelliklerini coğrafyanın alt dallarından jeomorfoloji bilimi inceler.

3.Su Küre (Hidrosfer)
Taş küre üzerinde bulunan okyanus, deniz, akarsu, göl ve yer altı sularının hepsine birden verilen isimdir. Su küre’yi coğrafyanın alt dallarından hidrografya bilimi inceler.

4.Canlılar Küresi (Biyosfer)
Doğal çevre içinde yaşayan bitkiler, hayvanlar, insanlar ve mikroorganizmaların oluşturduğu sisteme canlılar küresi denir. Canlılar küresini coğrafyanın alt dallarından Biyocoğrafya bilimi inceler.